Broeder Frans

Activiteiten

Onze vereniging houdt drie keer per jaar een ledendag. Daarnaast is er jaarlijks een ledenweekend. En nog een tweede weekend voor diegenen die verbintenis gedaan hebben.  

In dit seizoen verdiepen we ons in de Mystiek van Franciscus aan de hand van het gelijknamige boek van André Jansen ofm. Verder informatie via info@verenigingvanbroederfrans.nl

Deze serie sluiten we af in het ledenweekend van 15-17 september 2017.

Verslagen van het ledenweekend en vorige ledendagen leest u hier