Broeder Frans

Onze vereniging

De Vereniging Broeder Frans is een beweging van mensen die zich geïnspireerd voelen door Franciscus en Clara. Die voor hun dagelijks leven wat leefregels kunnen en willen gebruiken om in beweging te blijven. De leden hebben een verschillende kerkelijke achtergrond.

Wij wonen verspreid in het land, alleen of met zijn tweeën, in een gezin of in een woongroep. De meeste leden ontmoeten elkaar in wisselende samenstellingen. Bij onze ontmoetingen ondersteunen we elkaar in onze levenswijze, denkbeelden en idealen. Daarbij spiegelen we ons aan onze gemeenschappelijke leefregel. Wij bevragen elkaar, maar roepen elkaar niet ter verantwoording.

Op de ledendagen delen wij elkaars wel en wee. Wij verdiepen ons in de verhalen van Franciscus en Clara in afwisseling met creatieve werkvormen, spel en gebed. Wij proberen plaats en ruimte te bieden aan onze kinderen.

De vereniging biedt: 
- drie ledendagen per jaar

- een ledenweekend met één overnachting
- vier maal per jaar een contactbrief
- regionale initiatieven van leden

De leden kunnen elkaar ook treffen bij andere franciscaanse bijeenkomsten zoals de Pinkstervoettocht.